Restaurering

Ordet restaurering stammer fra det latinske ord restaurare, som betyder at sætte i stand igen. Ved restaurering bliver en ældre ejendom istandsat, således at den bringes tilbage til sin originale stand.

Firmaet C-Koch Bindingsværk udfører restaurering af bindingsværk overalt i Danmark. Kontakt mig, så vi kan få en snak om det, hvis din bindingsværksbygning trænger til at blive restaureret.

På den lille billedserie nedenfor ses et eksempel på en restaurering af et hus. Klik her for at se mange flere eksempler på restaureringsarbejder, som jeg har stået for eller medvirket ved.