Musealrestaurering

En musealrestaurering er en istandsættelse af en ældre ejendom, således at den på baggrund af en analyse af bygningens historie og ejendommens tilstand bringes til en stand, der er respektfuld over for ejendommens historiske værdi, og hvor man inden for lovgivningens rammer tager hensyn til de behov, den fremtidige brug stiller.

Nedenfor vises tre eksempler på musealrestaureringer. Klik her for at se flere eksempler på restaureringsarbejder, jeg har udført eller deltaget i.