Profil

C-Koch Bindingsværk er et tømrerfirma, der har gamle bygninger og gammelt inventar som hovedarbejdsområde.

Jeg er uddannet både som tømrer med speciale i bindingsværk - hos firmaet Østjysk Bindingsværk - og som restaureringshåndværker. Under uddannelsen har jeg fået stor indsigt i forskellige historiske perioders valg af materialer og teknikker, således at jeg også kan gå i dialog med rådgivende eller bygherrer om valg af materialer og teknikker. I min uddannelser har jeg arbejdet med:

  - stilarter

  - egns- og tidsbestemte bygningstraditioner

  - murværk baseret på forskellige metoder og materialer

  - malemetoder og -materialer

  - træfagets metoder og materialer

  - restaurering af møbler, vinduer og døre

  - billedskærerarbejder

  - vandmøllekonstruktioner

  - huskonstruktioner, møllekonstruktioner, mm.

Mit diplomprojekt

Uanset arbejdets art og omfang sætter jeg en ære i at følge de gamle, anerkendte principper og metoder med brug af de bedste materialer. Mit arbejdsprincip er "Godt, solidt håndværk, lavet efter gamle, stolte traditioner".