Hvad er bindingsværk?

Bindingsværk er en bygningskonstruktion - ikke en stilart. En bindingsværksbygning er bygget op med et træskelet, og rummet mellem tømmeret er fyldt med gips, mursten eller kampesten.

En kort indføring i bindingsværkets konstruktion og historie kan findes i Den store danske Encyklopædi: Bindingsværk eller i den danske Wikipedia: Bindingsværk. En mere udførlig beskrivelse findes i den engelske udgave af Wikipedia: Timber framing.

På figuren nedenfor ses en typisk samling. Figuren til højre viser et typisk hjørne.

En typisk samling
Et typisk hjørne